oficiálne facilitátor

hlavná

správy

Metóda pomôž pacientom NOVÁ s rakovinou pankreasu v dlhodobom Horizonte . 

Vedci vyvinuli nový systém hodnotenia MSI (biomarker vopred veľa robn rakoviny), ktory umožňuje uplne Testovanie nádoru s vysokou citlivosťou, špecifickosti s presnosť.

Mutáciám v génoch Kras TP53 úzko spojená s duktálny adenokarcinóm, ktory JE najcastejsie Typo rakoviny pankreasu brušnej.

Nový výskum ukázal, ZE rádioterapia JE chvost pankreasu v detstve je spojené s výrazne zvýšeným rizikom diabetu po 30 ROKOCH.

DRE Test Slúžte Ako ZÁKLAD pro Stanovenie prognózy rakoviny prostaty.

Vedci skúmali, Ako mutáciám rakovina ovplyvniť Správanie kmeňových-Slovakia.

Výskumníci zistil, prečo Neaktívne LKB1 gén vedia k rozvoju rakoviny.

Aplikácie pre Léčba

Tohto formulára suhlasim odoslania SO zásadami ochrany osobných udajov

Komentáre

Zatím ziadna Komentáre

nový komentár

nutné

Rozhodne (nebude zverejnený)