hlavná

Epigenetické analýza agresívne nádory mozgu

28.augusta 2018 11:04

Glioblastóm - veľmi agresívne rakovinou mozgu, ktorá väčšinou postihuje ľudí vo veku medzi 50 a 60 rokov. Dokonca s najlepšími dostupnými prostriedkami polovica pacientov zomiera do jedného roka po stanovení diagnózy a len veľmi málo prežiť dlhšie ako tri roky. Počas posledných desiatich rokov, veľa pokusov vyvinúť nové cielenej liečby zlyhali. Vysoký stupeň molekulárnej heterogenitu v rakovinových bunkách vedie k evolučnej výber tých buniek, ktoré môžu odolávať liečbu drogovej závislosti.

Informácie o tom, ako vykonávať liečbu glioblastómu v Izraeli, najlepšie špecialistov krajiny, nechajte požiadavku a my vás budeme kontaktovať v najbližšej dobe.

Aby sa vytvoril lepší liečby glioblastómu, detailná znalosť molekulárnej heterogenitu nádorových buniek bude mať zásadný význam, vzhľadom na to, že táto heterogenita umožňuje substrátu, z ktorého sa vyvíja rezistenciu voči liekom. Dôležitú úlohu hrá genetickými faktormi, ako je napríklad amplifikácie génov, ktoré podporujú nádor, a vypustením supresorových génov nádoru, ale rakoviny - to je viac než genetiky. Nedávne štúdie naznačujú, kľúčovú úlohu epigenetiky, ktorý reguluje expresiu génu a zabraňuje aktivácii škodlivých génov. Či a akým spôsobom epigenetické regulácie, kedy glioblastóm stane rezistentný na terapiu, to bolo veľmi otvorenou otázkou.

Skúmali úlohu progresie epigenetiky glioblastómu v chorobe, študijná skupina analyzovala metylácii DNA (čo je klasický epigenetické značka), viac ako 200 pacientov s glioblastómom, so zameraním na epigenetických zmien, ku ktorým dochádza v priebehu progresie ochorenia glioblastómu. V úzkej spolupráci s Medical University of Vienna výskumníkmi a lekármi v ôsmich nemocniciach v celej rakúskej štúdie uverejnenej v časopise Nature Medicine, bolo zistené, epigenetické zmeny, ktoré sprevádzajú progresiu glioblastómu a predpovedať prežitie pacienta.

Táto štúdia je založená na rakúskom registra nádorov mozgu, vedených Adelheid Vererom z Ústavu neurológie lekárskej fakulty vo Viedni, ktorý je starší a zodpovedajúca autor štúdie. "Osobitné sily pri jednaní s národnom registri pacientov - je integrácia medzi strediskami a vytvorenie multidisciplinárnej skupiny expertov na choroby. Tento prístup nám umožňuje efektívne riešiť príslušné výskumné otázky v rámci rakúskeho obyvateľstva, "- hovorí Verer,

Kombinácia epigenetické dát z zobrazovania mozgu a digitálne patológie štúdia odhalila dôležité väzby medzi glioblastómu na úrovni molekúl, buniek a orgánov. Tieto združenia môžu byť použité na zlepšenie klasifikácie chorôb, "sekvenovania DNA metylácie - ako jediný test - môže byť použitý k predpovedi širokú škálu klinicky relevantných nádorových vlastností," - hovorí študent Johanna Klyugammer, ktorý viedol analýzu dát a poskytuje nám s výkonným novým prístupom k charakterizácii heterogenity nádory mozgu. "

Tak, táto štúdia ukazuje, bohatý zdroj pre pochopenie úlohy epigenetics v glioblastómu a nových nástrojov, ktoré majú široký význam pre personalizované medicíny. Okrem toho demonštruje silu národnej koordinácie a spolupráce v oblasti lekárskeho výskumu. Senior autor Christoph Bock poznamenal: "Máme vysoko kvalitného systému zdravotnej starostlivosti v Rakúsku, musíme robiť v budúcnosti, vrátane rýchleho pokroku v presnom medicíne. Naša štúdia ukazuje, že je potrebné, aby podpora klinickej starostlivosti cez biomedicínsky výskum v Rakúsku :. Interdisciplinárne spolupráce, prístup k novým technológiám a ambícií a finančných zdrojov pre úspešnú realizáciu projektov tohto rozsahu "

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180827110835.htm

APLIKÁCIE pre liečbu

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre

nový komentár

nutne

Rozhodne (nebude zverejnený)