Oficiálne facilitátor

hlavná

Výskumníci identifikovali kombináciu liekov na liečbu rakoviny žlčových ciest

25. január 2019 12:45

Rakovina žlčových ciest - je vzácnou agresívny zhubný nádor so zlou prognózou. Nová štúdia ukazuje, že v podskupine pacientov s nádormi s mutáciou BRAF V600E, spracuje sa s kombináciou cielených látok bola účinná.

Informácie o tom, ako vykonávať liečbu rakoviny pečene v Izraeli, najlepšie špecialistov krajiny, nechajte požiadavku a my vás budeme kontaktovať v najbližšej dobe.

Použité kombinácia liekov - BRAF inhibítor kinázy dabrafenib (farmaceutickej firmy Novartis) a MEK inhibítor trametinib (Novartis), ktorý bol schválený pre použitie v melanómu mutácií BRAF V600.

Výsledky kombinácie liečiv u pacientov s rakovinou žlčových ciest BRAF-mutované boli prezentované na sympóziu o gastrointestinálne rakovine (GICS) 2019. Priemerná doba prežitia bez progresie tvorila 9,2 mesiaca, a celkové prežívanie - 11,7 mesiaca. Účinnosť vidieť v tejto skupine pacientov je porovnateľná s účinnosti chemoterapie prvej línie s gemcitabínu a cisplatiny.

Štatisticky celkovo 5-ročné prežitie u pacientov s nádorovým ochorením žlčových ciest je asi 15%, ale rýchlosť opakovania a prognózy sa môžu líšiť. V súčasnej dobe je liečba zahŕňa resekciu a chemoterapie s gemcitabínom a cisplatinou.

Dabrafenib pacienti dostali 150 mg dvakrát denne a navyše trametinib 2 mg jedenkrát denne a pokračovať v liečbe až do výskytu toxicity, progresie ochorenia alebo úmrtia. Sekundárne účinky kombinovanej liečby bol 6 mesiacov (rozsah: 2-32 mesiacov), a 86% z kohorty pokračovalo v liečbe po dobu dlhšiu ako 3 mesiace. Tiež genetická analýza bola vykonaná za použitia sekvenačního cieľ 16 zhromaždené na východiskových vzorkách tkaniva. Najčastejšie nežiaduce účinky spojené s liečbou boli pyrexia (40%), vyrážka (29%), nevoľnosť, hnačka a únavu (23%) a zimnica (20%).

V štúdii, Heinz-Josef Lenz, MD, profesor medicíny a preventívnej medicíny na Keck School of Medicine University of Los Angeles, povedal, že výsledky boli pôsobivé.

Všimol si, že nástroje, ako je kvapalné biopsia, v budúcnosti budú schopní určiť liečbu, a zdôraznil význam začleňovania praxi sekvenovania celého genómu a ďalšie typy molekulárnej profilovanie.

"Mali by sme zvážiť rozšírenie sekvenovania celého genómu identifikovať nové spôsoby, nové gény, mutácie a použitie RNA - hovorí Lenz. - Niet pochýb o tom, že komplexný molekulárnej charakterizácie DNA a RNA povedie k lepšej možnosti liečby a identifikáciu pacienta ".

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/908219#vp_1

APLIKÁCIE pre liečbu

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre

nový komentár

nutne

Rozhodne (nebude zverejnený)