Oficiálne facilitátor

hlavná

Liečba rakoviny žalúdka v neskorej fáze: inhibítor TAS-102

24.července 2018 14:13

Kombinovaná liečba, ktorá sa používa pre liečbu kolorektálneho karcinómu významne zvyšuje celkové prežitie po pridaní k terapii u pacientov s pokročilým alebo metastatickým karcinómom žalúdka.

Informácie o tom, ako vykonávať liečbu rakoviny žalúdka v Izraeli, najlepšie špecialistov krajiny, nechajte požiadavku a my Vás budeme kontaktovať v najbližšej dobe.

Kombinácia jedného analógu tifeninovogo inhibítora trifluridin a TAS-102 bola testovaná na viac ako 500 pacientov s metastatickým karcinómom žalúdka. V porovnaní s placebom TAS-102 zvyšuje celkové prežitie 31%.

Nové poznatky boli prezentované na svetovom kongrese o gastrointestinálne rakovine v roku 2018 (WCGC).

Podľa vedenia autora Josep Tabernero, MD, kombinácia liečby vykazovala štatisticky a klinicky významné zlepšenie miery prežitia. TAS-102 je nový a efektívna možnosť liečby pre pacientov s refraktérnou rakovinou žalúdka v neskorej stadii.Tabernero vysvetlil, že väčšina prípadov rakoviny žalúdka, ktorá je piatou najčastejšou formu ochorenia po celom svete, to je charakterizované metastatické ochorenie a ako výsledok, majú zlú prognózu celková päťročné prežitie je 4%.

TAS-102 je už schválený na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu a v Japonsku to bolo študoval liek v karcinómom žalúdka. V tretej fáze štúdia bola skúmaná bezpečnosť a účinnosť TAS-102 u pacientov s metastatickým karcinómom žalúdka a rakovina gastrointestinálneho traktu, v ktorých sú aspoň dve predchádzajúca liečba neboli úspešné.

Tím výskumníkov vybral 507 pacientov z 18 krajín, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín: prvá obdržané TAS-102, a druhá - placebo. Stredný vek bol 64 rokov v skupine TAS-102 a 62,5 rokov v skupine s placebom; 75% a 69%, v tomto poradí, boli muži. 54% a 58% pacientov v oboch skupinách mali tri alebo viac metastatických uchastkov.Bolee u 60% pacientov v oboch skupinách boli prinajmenšom traja cyklov liečby. Najčastejšie používané lieky boli fluorpyrimidinu taxán a irinotekan.V skupina TAS-102, celkové prežívanie bolo signifikantne vyššia a placebo v mediánom prežitia 5,7 mesiacov. Po 12 mesiacoch 21% pacientov liečených TAS-102, sú stále nažive, v porovnaní s 13% pacientov v skupine s placebom.

Ako sa dalo očakávať, u pacientov liečených TAS-102, boli testované viac vedľajších účinkov ako v skupine s placebom, zatiaľ čo 80% vs. 58% .Avšak, TAS-102 pacienti mali vyššie riziko vedľajších účinkov hematologické (neutropénia (38%) leukopénia (21%), lymfopénia (19%), anémia (19%) a trombocytopénia (6%). V diskusii po predložení Tabernero vysvetlil, že hoci súčasná dát zameraný výhradne na prežitie a bezpečnosť, pokračuje skontrolovať iné klinické premenné a biomarkery. Vedci skúmajú, či je možné kombinovať TAS-201 s ostatnými a činidlá.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/898440

APLIKÁCIE na liečbu

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre

nový komentár

nutne

Rozhodne (nebude zverejnený)