oficiálne facilitátor

hlavná

Abdominálna Rádioterapia JE spojená s rozvojom diabetes

08.07.2019 17:39

Vyplýva sa z Novej štúdie, Ktory výskumníci z Cancer Center Memorial Sloan Kettering, rádioterapia chvost pankreasu Je spojený takže zvýšeným rizikom cukrovky.

Informácie o tom, Ako vykonáva liečbu rakoviny pankreasu v Izraeli, Najlepsie špecialistov krajiny, nechaj Požiadavky a MY vás bude kontaktovať v najbližšej dobe.

"Naša Výsledky podčiarkujú potrebu pozorné Sledovanie pacientovho počas ich života, čo Zahŕňa monitorovaním hladín glukózy u pacientovho podstupujúcich rádioterapiu brušnej dutiny Ako diéta, a až najme Medzi tímami, Ktory bolí diagnostikovaní s rakovinou vo veku urobiť Piatich rokov" - Vedci potvrdili,

Predchádzajúce štúdie preukázali Súvislosti Medzi rizikom diabetu rádioterapiu dutiny brušnej u pacientovo, Ktory mali rakovinu v detstve, pivo presná Povaha tohto vzťahov nebolo Jasnej.

Teraz vedci skúmali Vzťah Medzi pankreasu dávkou žiarenia rizikom diabetu u 4568 pacientovo, Ktory mali rakovinu v detstve podstupujte rádioterapii brušnej dutiny, Rovňák Ako u 16194 pacientovo, Ktory podstúpili rakovinu v detstve, pivo dostali rozdielne zaobchádzanie 4853 ich bratia sestry.

Medzi prežili rakoviny, ktore prešla firma Bruch rádioterapia, 2,3% uviedlo ich diabetes, ABY sa dosiahlo 30 rokov (priemer), v Porovnanie s 1,2% preživších, ktory vyvinul diabetes vo veku 28 (priemer). V skupine bratov si sestier, iba 0,8% uviedlo rozvoja diabetu v asi 34 rokov.

Pacienti vystavenie žiareniu v oblasti Bruch, na 2,92 KRAT vacsie pravdepodobnosťou ako súrodenci, 60% častejším Ako U pacientovo, Ktory nedostávali rádioterapia brúsny Dutina rozvoju cukrovky.

Analýza ukázala, Že multiparametrové vyššia spevokol, vyšším BMI Vyššia priemerná dávka žiarenia Chvosta pankreasu ŠÚ spájané takže zvýšeným rizikom diabetu u jedincove, Ktory podstúpili ožarovaním firmy Bruch.

spevokol pacienta v prípade stanovením diagnózy ovplyvňuje toto riziko. Pacienti vo veku robiť desiaty rokov, ktory bol diagnostikovaný s rakovinou mali zvýšené riziko vzniku cukrovky, pokial ŠÚ vystavené vyšším dávkam pankreasu Chvosta. Pacienti, ktore bolí diagnostikovaní s rakovinou Po dosiahnutí veku 15 rokov, mali Významné vyšším rizikom vzniku cukrovky v rôznych dávkach Rádioterapia Chvosta pankreasu.

"V súčasnej dobe pracujeme na vytvorenie komplexného modelu predikciám rizík na základe tajte štúdie Zahŕňa demografické, terapeutické genetické Faktory určiť, ktore pacienti s anamnézou rakoviny v detstve, su na Najvyšším riziko cukrovky," - Povedala vedci.

V prežili rakoviny u detí a mozem hoci zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení v dôsledky ožiarenia mediastinálneho Alebo príjem tiež Lieke Ako JE cis Alebo karboplatiny s Doxa / epirubicínom. Diabetes je ďalším rizikovým faktorom pre Vznik kardiovaskulárnych ochorení, je Nesim riziko závažných komplikáciám, "- dodal výskumníci.

Sú poznamenať, že pacienti podľa Mali hoci Pravidelné monitorovaná lekárom testované na Prítomnosť diabetu na dosiahnutie 30-40 rokov, av niektorych prípadoch hoci liečení orálnymi činidlo, ktora znižujú hladiny glukózy.

Vedci tiez dodal, že JE pankreas zvlášť citlivý na radiačnú poškodenia vysoké dávky najnebezpečnejšie. Chvost pankreasu brušnej, podľa poradíte, JE najviac "jemný" časť, a ho Expozícia by mali hoci, pokial je to možné vyhnutie.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/916441

Aplikácie pre Léčba

Tohto formulára suhlasim odoslania SO zásadami ochrany osobných udajov

Komentáre

Zatím ziadna Komentáre

nový komentár

nutné

Rozhodne (nebude zverejnený)