hlavná

Sekvencovanie Moze Objasniť progresie mnohopočetného myelómu

11.12.2017 14:12

Vedci z ústavu Dana-Farber Cancer vykonaná najväčších genómovej analýzy pacientovho s indolentní myelóm, predchodcu rakovinu krvi, V ktorom ziadna vonkajšie Znaky. "V rámci projektu ďalšieho sekvencovanie generácie pomôžte vysvetliť biológie choroby Rozvoj hodnote indikátora na symptomatickú Fáza" - Hovory Mark Bustoros, Laboratorium Irene Gobrial.

"TENTO výskum Pomôž pochopiť, ktore pacienti s myelómom ŠÚ s vysokým rizikom progresie ochorenia Na Záver sa zameriame na skorých štádiách, zatím čo rakovinové bunky nešíria v teľa nespôsobí vážne Škody na teľa,." - dodáva Bustoros, predstavil Výsledky štúdie na výročnom zasadnutí výstava 59. Americkej hematologickej Spoločnosti v Atlante.

Vedci sekvenovania 186 biopsie kostnej drene pacientovo s myelómom, z ktorych niektore bolí pozorované progresie mnohopočetného myelómu, Potom Porovnanie genomových dát pomocou štandardnej analýzy progresie rizika uvedené súčasných klinických markerovou.

"Zistil sme, ZE mutáciám ŠÚ častejším u pacientovho s myelómom s vysokým rizikom, - hovorom Bustoros -. Bolo zistené, ZE niektore mutáciám, ktore ŠÚ podmienky progresie rakoviny v tajte skupine bolí častejšími". Mnoho mutáciám došlo Medzi Genma v molekulárnych Dráh MAPK NF-kB vykazovali vacsie riziko progresie k symptomatickej ochorenia.

Okrem analýzy biopsiu kostnej drene, výskumníci sekvenovania 20 vzoriek bezbuněčné DNA v krvi Ľudí s myelómom. "Biopsiu kostnej drene, ŠÚ bolestivé nepohodlné Ako diagnostické NÁSTROJE, takže pred niekoľkými rokmi mal predstavu krvných biopsia," - Hovory Bustoros.

Štúdia ukázala, Že frakciám krvný nádorové DNA bolí Vyššie u pacientovho s vysokým rizikovým myelómom. Nakoniec, výskumníci dúfajú, vyvinutý predpokladaný termín pomocou sekvenovaním DNA extracelulárnej pre Sledovanie pacientovho s myelómom ich predchodcov, monoklonálnou gamapatiou neznámeho povodiach.

Testované vzorky bolí pripravené v prevencia vývoj rakoviny krvi centrum, Dana Farber, ZE zhromaždené tkanivo vzorky krvi od viac Ako 1000 pacientovo.

V súčasnej dobe, vedci vykonávajte sekvenčne desiatok ďalších vzoriek, Vrátane z onkologických centier po celý krajine VO svete najst Vzory, ktore pokrývajích Rôzne aspekty postupu myelómu.

Po skončení štúdia, budem výskumníci integrovať genomické klinickej DATA snaží sa vytvoriť model pre Stanovenie pacientovho y vysokým rizikom progresie ochorenia, ktora sa budeme používať v praxi.

Zdroj: https://medicalxpress.com/news/2017-12-sequencing-clues-multiple-myeloma.html

Aplikácie pre Léčba

Tohto formulára suhlasim odoslania SO zásadami ochrany osobných udajov

Komentáre

Zatím ziadna Komentáre

nový komentár

nutné

Rozhodne (nebude zverejnený)