Oficiálne facilitátor

hlavná

Aktuálne sledovanie PSA ignoruje riziká u niektorých preživších liečby rakoviny prostaty

14 február 2018 12:39

Prežili liečenie rakoviny prostaty je najväčšia skupina, 41% rakoviny u pacientov mužského pohlavia. Tieto prežili včasné odhalenie recidívy môže viesť k život zachraňujúce intervencie, ale u starších mužov, ktorí prežili rakovinu s nízkym rizikom a majú obmedzenú životnosť, rovnaký zásah môže urobiť viac škody ako úžitku.

Informácie o tom, ako vykonávať liečbu rakoviny prostaty Izraela najlepších odborníkov v krajine, nechajte požiadavku a my vás budeme kontaktovať v najbližšej dobe.

Avšak, keď výskumníci UC San Francisco analyzovala súčasnú prax sledovanie zistili, že lekári používajú prístup založený na rovnakej úrovni ako pre sledovanie, - vykonávajúci rovnakú skúšobnú frekvenciu, bez ohľadu na stav a prognózy ktorý prežil. V novej štúdii vedci odporúčajú, aby lekári individuálne upraviť tak často, starších ľudí, ktorí podstúpili liečbu rakoviny prostaty by mali podstúpiť skríning progresie ochorenia.

Toto je prvá štúdia, ktorá naznačuje, že je potrebné pokynov pre podporu monitorovanie antigén prostatický špecifický (PSA), ktorý berie do dĺžky účet života, riziko recidívy, ako aj hodnoty a preferencie žien s rakovinou, skôr než prístup založený na rovnakej úrovni , senior autor Louise Walter, MD, vedúci geriatrii oddelenia geriatrie na UCSF a súvisiaceho lekárskeho San Francisco systému zdravotnej starostlivosti.

Potom, čo bola vykonaná chirurgická liečba rakoviny prostaty , alebo rádioterapie pre rakovinu prostaty , niektoré dôkazy naznačujú, že intervencia uvedený bezprostredne po skorej detekcii recidívy na základe zvýšenej hladiny PSA môže zlepšiť prežitie. Ale sledovanie PSA môže viesť ku komplikáciám z invazívnej diagnostiky a liečby a môže byť dokonca nutné u starších mužov s anamnézou ochorení s nízkym rizikom, alebo obmedzenú životnosť.

V štúdii, Walter a jej kolegovia skúmal národné dátové VA a Medicare 13 397 mužov vo veku 65 rokov a starších s diagnózou rakoviny prostaty v priebehu obdobia od 1. januára 2003 do 31. decembra 2008, ktorí boli liečení rádioterapiou alebo radikálnej prostatektómie. Všetci účastníci boli sledovaní po dobu štyroch rokov od prvého roku po ukončení liečby.

Muži s obmedzenou životnosťou, ktorí boli liečení na rakovinu s nízkym rizikom, najmenej postihnuté recidív ochorení v priebehu celého života, čo je pravdepodobnejšie, že zraní pozorovaním PSA. Avšak, títo ľudia dostali len nepatrne menšie množstvo PSA testov ročne, v porovnaní s mužmi s dlhšou životnosťou, ktorí boli liečení s vysokým rizikom rakoviny, čo je skupina, ktorá bude pravdepodobne ťažiť z monitoringu.

Výskumníci poznamenávajú, že najviac konzistentné prediktor frekvencie monitoringu bolo v čase, ktorý uplynul od liečba je trochu znížený každý rok a nie každej charakteristiky pacienta. Úzky rozsah sledovanie PSA frekvencií o vlastnostiach pacientov a nádorov naznačuje malú individualizáciu v spôsobe, akým lekári teraz ovládajú recidívy rakoviny prostaty u starších mužov, povedal Walter.

Väčšina mužov získal o dva testy PSA za rok, čo je v súlade so súčasnými smernicami. Vedci dúfajú, že ich štúdia bude podporovať nové usmernenia, ktoré sa zameria na väčší prístup k monitorovaniu.

APLIKÁCIE pre liečbu

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre

nový komentár

nutne

Rozhodne (nebude zverejnený)