oficiálne facilitátor

hlavná

Vzťah Medzi rakovinou prsníka fibrilácie predsieň

30. január 2019 15:10

U zien s rakovinou prsníka, JE bežnejším, fibrilácia predsieň (AF), ALE JE riziko závislá na veku si casu.

Informácie o tom, Ako vykonáva liečbu rakoviny prsníka v Izraeli, Najlepsie špecialistov krajiny, nechaj Požiadavky a MY vás bude kontaktovať v najbližšej dobe.

Celonárodnej štúdie v Dánsku zistila, ZE ženy mladším Ako 60 rokov, viac Ako Dvakrát s rizikom AF prvýkrát 6 mesiacov Po Stanovenie diagnózy rakoviny prsníka.

"Mladí pacienti ŠÚ niekedy predpísaný viac agresívnych Chemoterapia ožarovaním, - Hovory vedúci výskumného Timovi Maria D'Souza, MD, z Kodanskej univerzitnej nemocnice Herlev, Gentofte častejším Nežiaduce účinky Mozu hoci pozorované u tychto úprav .."

Rad sprievodných ochorení, ktore ŠÚ poznáme, ŠÚ AF Rizikové Faktory, Ako JE hypertenzia, koronárna arteriálne ochorenieSrdcové zlyhanie bolí tiez spojené s fibriláciou predsieň v študovanej populáciám. Okrem Siena Vedia k vyššiemu riziku tromboembolickej choroby ischemickej cievnej mozgovej Príhody. Výsledky publikované v bolí srdcového rytmu.

Vedci použili údaje zo štyroch národných registrovať dánskych porovnáva vo veku 74155 pacientovho s diagnózou rakoviny prsníka 222.465 zien zo Všeobecnej populáciám. Stredný vek bol 62 rokov, ich obidve Skupiny mali podobne komorbiditu farmakologicky Léčba.

V Priebeh sledovaného obdobím u 987 pacientovho s karcinómom prsníka (1,33%) A 3019 zien zo Všeobecnej populáciám (1,36%), vyvinutý AF. Okrem toho, hypertenzia, koronárna Srdcové ochorenia, Srdcové zlyhanie, chronické renálne ochorenie chronické ochorenie pečené bolí spojené s vyšším výskytom AF.

Nové DATA ukazujte, ZE rakovina prsníka a ho Léčba JE spojená s AF rizikovými faktormi pre systémového zápalu zmeny v reguláciám kardiovaskulárneho SYSTÉME. V tomto pokročilom veku JE najsilnejším rizikovým faktorom pre AF prípady rakoviny prsníka tiez zvyšuje s sendvičom.

Vedci tvrdím, že Vyššia úmrtnosť u pacientovho s rakovinou prsníka, Moze dôjsť k podceňovaním rizík AF pacientovo.

Nakoniec vedci na vedomím, že kumulatívny Výskyt AF po dobu 3 rokov bol Nízkeho - 0,4% mol veku 60 rokov Až vykonať 2,4% PO 60 ROKOCH.

 "Odporúčam, ABY lekári Brat Do úvahy stav tychto pacientovo, ABY mohli diagnostikovať si nebol Léčba čo najskôr," - výskumníci pisat.

Štúdia analyzuje niekolko významných otazok, napríklad ČI JE podskupina zien s rakovinou prsníka s dostatočným rizikom vzniku AF vopred intenzívnejšie monitorovaním, CI možno vysvetliť riziko AF u pacientovho s karcinómom prsníka Spoločne Rizikové Faktory.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/908378#vp_1

Aplikácie pre Léčba

Tohto formulára suhlasim odoslania SO zásadami ochrany osobných udajov

Komentáre

Zatím ziadna Komentáre

nový komentár

nutné

Rozhodne (nebude zverejnený)